Rady Nieruchomości

Osiedle Jagiellońskie

Budynek Ciepła 2
1. Rębiś Jan przewodniczący
2. Kocuba Maria z-ca przewodniczącego
3. Bąk Małgorzata członek
4. Biała Edyta członek
Budynek Grunwaldzka 1
1. Pierzak Monika przewodniczący
2. Olejarczyk Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Krasikow Marianna członek
4. Wrocki Remigiusz członek
Budynek Grunwaldzka 2
1. Dorasiński Hieronim przewodniczący
2. Serek Wiesława z-ca przewodniczącego
3. Koruprzyńska Dorota członek
Budynek Grunwaldzka 3
1. Pela Wiesława przewodniczący
2. Cieślewicz Edmund z-ca przewodniczącego
3. Banasik Krystyna członek
Budynek Grunwaldzka 4
1. Wakat przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącej
3. Wakat członek
Budynek Grunwaldzka 5
1. Chrobot Wacław przewodniczący
2. Dulęba Czesław z-ca przewodniczącego
3. Gil Irena członek
4. Środa Wiesław członek
Budynek Grunwaldzka 6
1. Młodawska Grażyna przewodniczący
2. Kasprzyk Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Szląpek Adam członek
4. Winiarska-Mędrek Dominika członek
Budynek Grunwaldzka 7
1. Więckowski Artur przewodniczący
2. Pożoga Janusz z-ca przewodniczącej
3. Skarbek Katarzyna członek
Budynek Grunwaldzka 8
1. Toporkiewicz-Michalska Joanna przewodniczący
2. Walaszczyk Paweł z-ca przewodniczącego
3. Chłopek-Rek Magdalena członek
4. Gębski Piotr członek
Budynek Grunwaldzka 9
1. Kulczycka Anna przewodniczący
2. Klimontowicz Zdzisława z-ca przewodniczącego
3. Zarzycka Renata członek
Budynek Grunwaldzka 10
1. Niewiadomski Kazimierz przewodniczący
2. Stolarczyk Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Michta Jadwiga członek
Budynek Jagiellońska 39
1. Regina Federowicz przewodniczący
2. Kowalczyńska Justyna z-ca przewodniczącej
3. Trzpiot Władysław członek
Budynek Jagiellońska 101
1. Obara Helena przewodniczący
2. Ilewicz Marianna z-ca przewodniczącego
3. Gruszczyński Marek członek
4. Krawczyk Teresa członek
5. Samek Marianna członek
Budynek Jagiellońska 103
1. Wojtaś Władysław przewodniczący
2. Tarapata Edward z-ca przewodniczącego
3. Zgoda Maciej członek
Budynek Jagiellońska 105
1. Matysek Waldemar przewodniczący
2. Jachym Krystyna z-ca przewodniczącego
3. Dulewicz Grażyna członek
Budynek Karczówkowska 19
1. Król Witold przewodniczący
2. Rutkowski Jan z-ca przewodniczącego
3. Mazur Renata członek
4. Smerdzyński Andrzej członek
Budynek Karczówkowska 21
1. Wieczorek Irena przewodniczący
2. Garbacz Zygmunt z-ca przewodniczącego
3. Podstawka Barbara członek
4. Zając Aneta członek
Budynek Południowa 4
1. Cieplicka Jolanta przewodniczący
2. Solczyński Piotr z-ca przewodniczącego
3. Sylwar Stanisław członek
4. Czerwiński Eugeniusz członek
5. Chaba Michał członek
6. Malicki Wacław członek
7. Wilczkowski Tadeusz członek
Budynek Różana 6
1. Łagan Maciej przewodniczący
2. Śladkowska Teresa z-ca przewodniczącego
3. Oliwkiewicz Jolanta członek
Budynek Słoneczna 23
1. Rusakowski Waldemar przewodniczący
2. Dziedzina Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Mitek Jan członek
4. Sienicka Krystyna członek
5. Milcarz Jarosław członek
6. Walkowicz Aneta członek
Budynek Słoneczna 34
1. Podsiadło Marek przewodniczący
2. Lipowski Daniel z-ca przewodniczącego
3. Radzińska Zofia członek
4. Religa Elżbieta członek
5. Stachowicz Ryszard członek
6. Prędotka Czesław członek
Budynek Słoneczna 36
1. Cedro Krzysztof przewodniczący
2. Mularczyk Ryszard z-ca przewodniczącego
3. Zapała Krystyna członek
4. Jarząbek Alicja członek
5. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska
Budynek Słoneczna 38
1. Pastuszka Jerzy przewodniczący
2. Kot Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Urbańczyk Barbara członek
4. Morzeński Jerzy członek
5. Oskard Paweł członek
Budynek Szkolna 33
1. Solińska Luiza przewodniczący
2. Jarząb Małgorzata z-ca przewodniczącego
3. Czechowski Jerzy członek
4. Wilkos Andrzej członek
Budynek Szkolna 35
1. Pańtak Urszula przewodniczący
2. Wilk Jan z-ca przewodniczącego
3. Dudek Teodozja członek
4. Czernikiewicz Małgorzata członek
Budynek Szkolna 37
1. Brzeska Teresa przewodniczący
2. Uba Henryk z-ca przewodniczącego
3. Śliwa Tadeusz członek
4. Wdowicz Helena członek
Budynek Szkolna 38
1. Stępień Edyta przewodniczący
2. Ponikowska Zofia z-ca przewodniczącego
3. Jaskólska Maria członek
4. Zioło-Lipińska Elżbieta członek
5. Piotrowski Wiesław członek
Budynek Szkolna 39
1. Beata Lasak przewodniczący
2. Lubecki Andrzej członek
3. Pikulski Eugeniusz członek
4. Banachowski Stanisław członek
Budynek Szkolna 40
1. Kubiakowski Krzysztof przewodniczący
2. Zawadzka Alina z-ca przewodniczącego
3. Jędrzejewska Marianna członek
4. Siuda Tomasz członek
Budynek Szkolna 42
1. Gręda Krzysztof przewodniczący
2. Tłuczyński Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Postuła Tomasz członek
Budynek Urzędnicza 2
1. Mroczek Jacek przewodniczący
2. Borowiec Danuta z-ca przewodniczącego
3. Matys Władysław członek
Budynek Urzędnicza 3A
1. Domański Adam przewodniczący
2. Matysek Wacław z-ca przewodniczącego
3. Gajos Wacław członek
Budynek Urzędnicza 4/6
1. Michałek Agata przewodniczący
2. Sotkiewicz Jolanta z-ca przewodniczącego
3. Grabarczyk-Bubiec Justyna członek
Budynek Urzędnicza 7A
1. Starz Teresa przewodniczący
2. Kaleta Janusz z-ca przewodniczącego
3. Detka Danuta członek
4. Kubicka Edyta członek
5. Nahurska Halina członek
Budynek Urzędnicza 9A
1. Domżał Ryszard przewodniczący
2. Dutkiewicz Mariusz z-ca przewodniczącego
3. Osman Marian członek
4. Domagała Marian członek
5. Krotzek Małgorzta członek
Budynek Urzędnicza 17A
1. Wiśniewska Ewa przewodnicząca
2. Grzesik Beata z-ca przewodniczącej
3. Ptaszyńska Kazimiera członek
4. Sygut Wiesława członek
5. Chaba Irena członek
6. Rudka Izabela członek
Garaże Grunwaldzka 3A
1. Delegiewicz Marian przewodniczący
2. Fularski Marian z-ca przewodniczącego
3. Domagała Marian członek
Garaże Urzędnicza 4/6A
1. Szymański Marcin przewodniczący
2. Cieślewicz Edmund z-ca przewodniczącego
3. Ramski Zefiryn członek
Garaże Urzędnicza 13A
1. Roszewski Henryk przewodniczący
2. Oskard Edward z-ca przewodniczącego
3. Błaszkiewicz Weroniusz członek
Garaże Urzędnicza 17B
1. Feldo Tadeusz przewodniczący
2. Piątek Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Chmielarska-Schmidt Jadwiga członek

Osiedle Chęcińskie


Budynek Chęcińska 4
1. Chmiel Jan przewodniczący
2. Moćko Monika z-ca przewodniczącego
3. Gosek Jan członek
4. Gołębski Łukasz członek
5. Piątek Krzysztof członek
6. Jakubiak Małgorzata członek
Budynek Chęcińska 15
1. Jaśkowski Stanisław przewodniczący
2. Chachulska Teresa z-ca przewodniczącego
3. Jakubczyk Adam członek
Budynek Chęcińska 17
1. Kowalczyk Magda Anna przewodniczący
2. Witkowski Włodzimierz z-ca przewodniczącego
3. Szewczyk Henryk sekretarz
Budynek Chęcińska 19
1. Lubczyński Marian przewodniczący
2. Morka Alicja z-ca przewodniczącego
3. Morka Roman członek
Budynek Chęcińska 21
1. Błant Annaprzewodniczący
2. Łapińska Marianna z-ca przewodniczącego
3. Matys Elżbieta członek
Budynek Chęcińska 25
1. Pać Ryszard przewodniczący
2. Łozińska Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Nawrot Barbara członek
Budynek Chęcińska 33
1. Staszewska Hanna przewodniczący
2. Jamioł Sławomir z-ca przewodniczącego
3. Kułaga Witold członek
4. Kaufman Anna członek
5. Kowalczyk Janusz członek
6. Marcinkowska Monika członek
Budynek Chęcińska 35
1. Matejszczak Zdzisław przewodniczący
2. Wróbel Maria z-ca przewodniczącego
3. Wesołowska Irena członek
4. Nowakowska Wanda członek
Budynek Chęcińska 37
1. Buszek Grażyna przewodniczący
2. Piasecki Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Kwiatkowski Kazimierz członek
4. Jarosiński Józef członek
Budynek Chęcińska 39
1. Dereniewicz Kazimierz przewodniczący
2. Zalewski Jerzy z-ca przewodniczącego
3. Solewicz Władysław członek
4. Salata Ludwik członek
5. Wach Bolesław członek
Budynek bpa Kaczmarka 4
1. Nieckarz Artur przewodniczący
2. Strójwąs Maria z-ca przewodniczącego
3. Panasz Aanna członek
4. Jędryka Joanna członek
Budynek bpa Kaczmarka 8
1. Zieliński Krzysztof przewodniczący
2. Krawczyk Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Nowak Sylwia członek
4. Mastelarz Monika członek
Budynek bpa Kaczmarka 10
1. Kowalska Iwona przewodniczący
2. Miszczyk Maciej z-ca przewodniczącego
3. Wojdan Dariusz członek
4. Kurpiński Jan członek
5. Warchulska Agnieszka członek
Budynek bpa Kaczmarka 12
1. Stradomska Danuta przewodniczący
2. Kita Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Kochan Wanda członek
Budynek bpa Kaczmarka 14
1. Witkowski Sławomir przewodniczący
2. Bednarz Wojciech z-ca przewodniczącego
3. Lesicka Krystyna członek
Budynek Karczówkowska 10
1. Kubicki Artur przewodniczący
2. Łankiewicz Piotr z-ca przewodniczącego
3. Szaruga Kazimierz członek
4. Sutowicz Barbara członek
5. Grzywka Henryk członek
6. Plisak-Różycka Danuta członek
7. Chojnecka Stanisława członek
Budynek Karczówkowska 12
1. Kaszuba Bronisław przewodniczący
2. Porzucek Zenon z-ca przewodniczącego
3. Gola Teresa sekretarz
4. Wtorkiewicz Bogumił członek
5. Radomski Lucjan członek
6. Grabosz Jan członek
Budynek Zgoda 7A
1. Judasz Monika przewodniczący
2. Puchała Marek z-ca przewodniczącego
3. Piekara Małgorzata sekretarz
Garaże – Chęcińska 24
1. Witkowski Sławomir przewodniczący
2. Szufel Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Wojdan Dariusz sekretarz

Osiedle Podkarczówka

Budynek Dolomitowa 1
1.Kania Danuta przewodniczący
2.Terczyński Jerzy z-ca przewodniczącego
3.Dębska Lidia członek
4.Szląpek Ewa członek
Budynek Dolomitowa 3
1. Zajączkowska-Juzoń Barbara przewodniczący
2. Krawczyk Adam z-ca przewodniczącej
3. Stęplewski Zdzisław członek
4. Juzoń Roman członek
5. Szałas Paweł członek
Budynek Dolomitowa 5
1. Gliździński Adam przewodniczący
2. Wawrzyk Janina z-ca przewodniczącego
3. Rucińska Elżbieta członek
Budynek Dolomitowa 7
1. Bogacz Jan przewodniczący
2. Borycki Zygmunt z-ca przewodniczącego
3. Pieterwas Jadwiga członek
Budynek Fosforytowa 1
1. Suliga Jan przewodniczący
2. Skubek Robert z-ca przewodniczącego
3. Popiel Stanisław członek
Budynek Fosforytowa 3
1. Górska Teresa przewodniczący
2. Fiałkowska Małgorzta z-ca przewodniczącego
3. Patrzałek Jadwiga członek
Budynek Fosforytowa 5
1. Frycz Czesław przewodniczący
2. Lesińska Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Ptak Kazimierz członek
4. Kuta Grażyna członek
5. Nogaj Rafał członek
Budynek Fosforytowa 7
1. Sopala Zdzisław przewodniczący
2. Skubik Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Radecki Krzysztof członek
Budynek Galenowa 1
1. Krawiec Antoni przewodniczący
2. Łańcucka Jadwiga z-ca przewodniczącego
3. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
4. Piątek Henryk członek
5. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
Budynek Galenowa 2
1. Miller Andrzej przewodniczący
2. Świtakowski Ryszard z-ca przewodniczącego
3. Kręcisz Józef członek
Budynek Galenowa 3
1. Gracyalny Danuta przewodniczący
2. Majta Marian z-ca przewodniczącej
3. Krzemińska Zofia członek
Budynek Galenowa 5
1. Wereszko Jerzy przewodniczący
2. Fijałkowski Zdzisław z-ca przewodniczącego
3. Małek Tadeusz członek
4. Młynarczyk Józef członek
5. Król Dariusz członek
Budynek Galenowa 7
1. Kowalczyk Stanisław przewodniczący
2. Wites Henryk z-ca przewodniczącego
3. Kuchta Halina członek
Budynek Galenowa 9
1. Ziołowicz Leszek przewodniczący
2. Orłoś Jerzy z-ca przewodniczącego
3. Pałys Jolanta członek
Budynek Kalcytowa 1
1. Wakat przewodniczący
2. Borowiecka Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Jaroszek-Kruk Ilona członek
Budynek Kalcytowa 3
1. Słoń Aleksander przewodniczący
2. Krzyżyk Bogumiła z-ca przewodniczącego
3. Cieślik Czesław członek
4. Kozłowski Ryszard członek
Budynek Kalcytowa 5
1. Cedro Ryszard przewodniczący
2. z-ca przewodniczącego - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
3. Wąchocka Teresa członek
Budynek Kalcytowa 7
1. Wakat przewodniczący
2. Tatarska Regina z-ca przewodniczacego
3. Tatarski Eugenisz członek
Budynek Kalcytowa 9
1. Mazur Jolanta przewodniczący
2. Szczecińska Renata z-ca przewodniczącego
3. Antoniak Wojciech członek
Budynek Kruszcowa 1
1. Żołnierczyk Elżbieta przewodniczący
2. Morawska Maria z-ca przewodniczącego
3. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
Budynek Kruszcowa 3
1. Kaczmarski Andrzej przewodniczący
2. Pasak Piotr z-ca przewodniczącego
3. Korus Stanisław członek
Budynek Kruszcowa 5
1. Wakat przewodniczący
2. Chmiel Przemysław z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
4. Banaś Mirosława członek
5. Wroński Marian członek
Budynek Kruszcowa 7
1. Pietrułowska Stanisława przewodniczący
2. Modrzejewski Marek z-ca przewodniczącego
3. Wlazło Maciej członek
4. Wakat członek
Budynek Kryształowa 8
1. Czerski Zbigniew przewodniczący
2. Ślusarczyk Sabina z-ca przewodniczącego
3. Łapiński Władysław członek
Budynek Kryształowa 10
1. Zasada Władysław przewodniczący
2. Sadza Bogdan z-ca przewodniczącego
3. Sojda Jadwiga członek
Budynek Kryształowa 12
1. Suchenia Maria przewodniczący
2. Barcicki Wiesław z-ca przewodniczącego
3. Krzyszkowski Mieczysław członek
Budynek Kryształowa 14
1. Stradomski Waldemar przewodniczący
2. Węcek Włodzimierz z-ca przewodniczącego
3. Król Stefan członek
Budynek Kryształowa 16
1. Syska Sławomir przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Rolak Marek członek
Budynek Kryształowa 22
1. Zieliński Stanisław przewodniczący
2. Przybylski Jarosław z-ca przewodniczącego
3. Buda Tomasz członek

Osiedle Herby-Skarpa


Budynek 1-go Maja 119
1. Mróz Grzegorz przewodniczący
2. Kozłowski Witold z-ca przewodniczącego
3. Sękowski Paweł członek
Budynek 1-go Maja 121
1. Kamińska Monika przewodniczący
2. Gorgoń Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Blank Sławomir członek
4. Abram Milena członek
5. Kurpias-Warianek Katarzyna członek
Budynek 1-go Maja 127
1. Stępień Wiesław przewodniczący
2. Kita Mikołaj z-ca przewodniczącego
3. Bator Ryszard członek
Budynek 1-go Maja 133
1. Makuch Marian przewodniczący
2. Fąfara Kazimiera z-ca przewodniczącego
3. Mokwiński Andrzej członek
Budynek 1-go Maja 139
1. Iwan Danuta przewodniczący
2. Kaczmarek Bogusława z-ca przewodniczącego
3. Jedlińska Łucja członek
Budynek Gliniana 4
1. Reczko Krystyna przewodniczący
2. Marcisz Aleksandra z-ca przewodniczącego
3. Suchenia Dorota członek
Budynek Gliniana 5
1. Rachwał Adam przewodniczący
2. Kozak Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
Budynek Gliniana 6
1. Majka Kamil przewodniczący
2. Matysek Kazimierz z-ca przewodniczącego
3. Sówka Tomasz członek
Budynek Helenówek 3
1. Brzozowski Stanisław przewodniczący
2. Krowiński Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Gadowska Barbara członek
Budynek Helenówek 5
1. Łagan Maria przewodniczący
2. Zapała Wojciech z-ca przewodniczącego
3. Stępień Stanisław członek
Budynek Kasztanowa 6
1. Kulik Jan przewodniczący
2. Cedro Wojciech z-ca przewodniczącego
3. Sołtys Wanda członek
Budynek Nowy Świat 14A
1. Michcik Jadwiga przewodniczący
2. Wiejas Łukasz z-ca przewodniczącego
3. Wolny Beata członek
Budynek Pawia 7
1. Katra Łukasz przewodniczący
2. Nycz Joanna z-ca przewodniczącego
3. Mężyk Zenon członek
Budynek Piesza 7
1. Wójcik Antoni przewodniczący
2. Kwieczko Michał z-ca przewodniczącego
3. Dawgiert Małgorzata członek
Budynek Strycharska 9
1. Hyb Marian przewodniczący
2. Kubicki Marian z-ca przewodniczącego
3. Maciejczyk Wiesława członek
Budynek Strycharska 15
1. Szczepańska Teresa przewodniczący
2. Molenda Edward z-ca przewodniczącego
3. Grzywacz Anna członek
4. Sobczyk Beata członek
Budynek Szczygla 1
1. Pabian Ewa przewodniczący
2. Szmidt Romuald z-ca przewodniczącego
3. Madej Mateusz członek
4. Nowak Beata członek
Budynek Szczygla 3
1. Lech Barbara przewodniczący
2. Czerwiński Rafał z-ca przewodniczącego
3. Pajdosz Jan członek
Budynek Szczygla 7
1. Lisowski Robert przewodniczący
2. Odej Patrycja z-ca przewodniczącego
3. Przybylski Sylwester członek
Budynek Skrzetlewska 29
1. Korcipa Zygmunt przewodniczący
2. Dulnik Henryk z-ca przewodniczącego
3. Gajewski Leszek członek
Bud. Piekoszów, ul. Czarnowska 1
1. Janiszewski Paweł przewodniczący
2. Szymonek Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Uzarowicz-Jakubowska Ewa członek
Bud. Mniów, ul. Centralna 8
1. Wakat przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
do góry
E-lokator

iMieszkaniec.pl


Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

nowe zasady gospodarowania odpadami

niedlaczadu

Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02Pogoda Kielce z serwisu
 o nas | kontakt | mapa serwisu