Rady Nieruchomości

Osiedle Jagiellońskie

Budynek Ciepła 2
1. Rębiś Jan przewodniczący
2. Kocuba Maria z-ca przewodniczącego
3. Bąk Małgorzata członek
Budynek Grunwaldzka 1
1. Pierzak Monika przewodniczący
2. Olejarczyk Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Krasikow Marianna członek
4. Wrocki Remigiusz członek
Budynek Grunwaldzka 2
1. Dorasiński Hieronim przewodniczący
2. Serek Wiesława z-ca przewodniczącego
3. Dziadowicz Barbara członek
Budynek Grunwaldzka 3
1. Pela Wiesława przewodniczący
2. Cieślewicz Edmund z-ca przewodniczącego
3. Banasik Krystyna członek
Budynek Grunwaldzka 4
1. Wakat przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącej
3. Wakat członek
Budynek Grunwaldzka 5
1. Chrobot Wacław przewodniczący
2. Dulęba Czesław z-ca przewodniczącego
3. Gil Irena członek
4. Środa Wiesław członek
Budynek Grunwaldzka 6
1. Kasprzyk Andrzej przewodniczący
2. Młodawska Grażyna z-ca przewodniczącego
3. Fularski Maciej członek
4. Wieczorek Irena członek
5. Szląpek Adam członek
Budynek Grunwaldzka 7
1. Więckowski Artur przewodniczący
2. Pożoga Janusz z-ca przewodniczącej
3. Skarbek Katarzyna członek
Budynek Grunwaldzka 8
1. Toporkiewicz-Michalska Joanna przewodniczący
2. Walaszczyk Paweł z-ca przewodniczącego
3. Chłopek-Rek Magdalena członek
4. Gębski Piotr członek
Budynek Grunwaldzka 9
1. Kulczycka Anna przewodniczący
2. Klimontowicz Zdzisława z-ca przewodniczącego
3. Zarzycka Renata członek
Budynek Grunwaldzka 10
1. Niewiadomski Kazimierz przewodniczący
2. Stolarczyk Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Michta Jadwiga członek
Budynek Jagiellońska 39
1. Regina Federowicz przewodniczący
2. Kowalczyńska Justyna z-ca przewodniczącej
3. Trzpiot Władysław członek
Budynek Jagiellońska 101
1. Obara Helena przewodniczący
2. Ilewicz Marianna z-ca przewodniczącego
3. Gruszczyński Marek członek
4. Krawczyk Teresa członek
5. Samek Marianna członek
Budynek Jagiellońska 103
1. Zgoda Maciej przewodniczący
2. Tarapata Edward z-ca przewodniczącego
3. Wojtaś Władysław członek
Budynek Jagiellońska 105
1. Matysek Waldemar przewodniczący
2. Jachym Krystyna z-ca przewodniczącego
3. Dulewicz Grażyna członek
Budynek Karczówkowska 19
1. Król Witold przewodniczący
2. Rutkowski Jan z-ca przewodniczącego
3. Dobrowolski Zygmunt członek
4. Kosmala Jadwiga członek
5. Czwartos Henryk członek
Budynek Karczówkowska 21
1. Wieczorek Irena przewodniczący
2. Garbacz Zygmunt z-ca przewodniczącego
3. Podstawka Barbara członek
4. Zając Aneta członek
Budynek Południowa 4
1. Cieplicka Jolanta przewodnicząca
2. Sylwar Stanisław z-ca przewodniczącej
3. Czerwiński Eugeniusz członek
4. Chaba Michał członek
5. Malicki Wacław członek
6. Wilczkowski Tadeusz członek
Budynek Różana 6
1. Łagan Maciej przewodniczący
2. Odomirski Kazimierz z-ca przewodniczącego
3. Śladkowska Teresa członek
Budynek Słoneczna 23
1. Rusakowski Waldemar przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Dziedzina Agnieszka członek
4. Mitek Jan członek
5. Sienicka Krystyna członek
Budynek Słoneczna 34
1. Podsiadło Marek przewodniczący
2. Lipowski Daniel z-ca przewodniczącego
3. Maślaczyński Ryszard członek
4. Religa Elżbieta członek
5. Stachowicz Ryszard członek
6. Radzińska Zofia członek
Budynek Słoneczna 36
1. Cedro Krzysztof przewodniczący
2. Mularczyk Ryszard z-ca przewodniczącego
3. Zapała Krystyna członek
4. Jarząbek Alicja członek
5. Ryk Czesław członek
6. Breszka Julian członek
Budynek Słoneczna 38
1. Pastuszka Jerzy przewodniczący
2. Urbańczyk Barbara z-ca przewodniczącego
3. Morzeński Jerzy członek
Budynek Szkolna 33
1. Solińska Luiza przewodniczący
2. Jarząb Małgorzata z-ca przewodniczącego
3. Czechowski Jerzy członek
4. Wilkos Andrzej członek
Budynek Szkolna 35
1. Wakat przewodniczący
2. Pańtak Urszula z-ca przewodniczącego
3. Czernikiewicz Małgorzata członek
Budynek Szkolna 37
1. Paluch Anna przewodniczący
2. Uba Henryk z-ca przewodniczącego
3. Wdowicz Helena członek
4. Brzeska Teresa członek
5. Śliwa Tadeusz członek
6. Latos Elżbieta członek
Budynek Szkolna 38
1. Wakat przewodniczący
2. Ponikowska Zofia z-ca przewodniczącego
3. Jaskólska Maria członek
4. Grabka Stanisława członek
Budynek Szkolna 39
1. Beata Lasak przewodniczący
2. Lubecki Andrzej członek
3. Pikulski Eugeniusz członek
4. Banachowski Stanisław członek
Budynek Szkolna 40
1. Kubiakowski Krzysztof przewodniczący
2. Zawadzka Alina z-ca przewodniczącego
3. Plotecka Krystyna członek
4. Wakat członek
Budynek Szkolna 42
1. Gręda Krzysztof przewodniczący
2. Tłuczyński Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Postuła Tomasz członek
Budynek Urzędnicza 2
1. Mroczek Jacek przewodniczący
2. Borowiec Danuta z-ca przewodniczącego
3. Matys Władysław członek
Budynek Urzędnicza 3A
1. Domański Adam przewodniczący
2. Matysek Wacław z-ca przewodniczącego
3. Gajos Wacław członek
4. Czwartosz Tadeusz członek
Budynek Urzędnicza 4/6
1. Michałek Agata przewodniczący
2. Sotkiewicz Jolanta z-ca przewodniczącego
3. Grabarczyk-Bubiec Justyna członek
Budynek Urzędnicza 7A
1. Starz Teresa przewodniczący
2. Kalita Janusz z-ca przewodniczącego
3. Dulińska Janina członek
4. Detka Danuta członek
5. Szymczyk Krystynaczłonek
Budynek Urzędnicza 9A
1. Domżał Ryszard przewodniczący
2. Dutkiewicz Mariusz z-ca przewodniczącego
3. Osman Marian członek
4. Garczarczyk Zdzisław członek
Budynek Urzędnicza 17A
1. Wiśniewska Ewa przewodnicząca
2. Grzesik Beata z-ca przewodniczącej
3. Ptaszyńska Kazimiera członek
4. Sygut Wiesława członek
5. Chaba Irena członek
6. Rudka Izabela członek
Garaże Grunwaldzka 3A
1. Delegiewicz Marian przewodniczący
2. Fularski Marian z-ca przewodniczącego
3. Domagała Marian członek
Garaże Urzędnicza 4/6A
1. Szymański Marcin przewodniczący
2. Cieślewicz Edmund z-ca przewodniczącego
3. Ramski Zefiryn członek
Garaże Urzędnicza 13A
1. Roszewski Henryk przewodniczący
2. Oskard Edward z-ca przewodniczącego
3. Błaszkiewicz Weroniusz członek
Garaże Urzędnicza 17B
1. Feldo Tadeusz przewodniczący
2. Piątek Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Chmielarska-Schmidt Jadwiga członek

Osiedle Chęcińskie


Budynek Chęcińska 4
1. Chmiel Jan przewodniczący
2. Jopek Artur z-ca przewodniczącego
3. Moćko Monika członek
4. Gosek Jan członek
5. Cholewa Anna członek
6. Piątek Krzysztof członek
7. Broda Wacław członek
8. Frelik Ireneusz członek
9. Puchała Stanisław członek
Budynek Chęcińska 15
1. Wakat przewodniczący
2. Jaśkowski Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Kowalski Stanisław członek
4. Mróz Józef członek
Budynek Chęcińska 17
1. Kowalczyk Magda Anna przewodniczący
2. Witkowski Włodzimierz z-ca przewodniczącego
3. Szewczyk Henryk sekretarz
Budynek Chęcińska 19
1. Lubczyński Marian przewodniczący
2. Morka Alicja z-ca przewodniczącego
3. Śmietana Leszek członek
4. Woźniak Grażyna członek
Budynek Chęcińska 21
1. Firmanty-Jędrzejowska Grażynaprzewodniczący
2. Łapińska Marianna z-ca przewodniczącego
3. Niziołek Bożena członek
Budynek Chęcińska 25
1. Łozińska Elżbieta przewodniczący
2. Nawrot Barbara z-ca przewodniczącego
3. Stemplewska Ewa członek
4. Wierzbowski Janusz członek
Budynek Chęcińska 33
1. Staszewska Hanna przewodniczący
2. Bąk Halina z-ca przewodniczącego
3. Rogowski Ryszard członek
4. Bajor Kazimierz członek
5. Jamioł Sławomir członek
Budynek Chęcińska 35
1. Matejszczak Zdzisław przewodniczący
2. Wróbel Maria z-ca przewodniczącego
3. Wesołowska Irena członek
4. Nowakowska Wanda członek
Budynek Chęcińska 37
1. Jarosiński Józef przewodniczący
2. Stefańczyk Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Buszek Grażyna członek
4. Kwiatkowski Kazimierz członek
Budynek Chęcińska 39
1. Dereniewicz Kazimierz przewodniczący
2. Zalewski Jerzy z-ca przewodniczącego
3. Solewicz Władysław członek
4. Salata Ludwik członek
5. Wach Bolesław członek
Budynek bpa Kaczmarka 4
1. Mazur Daniel przewodniczący
2. Strójwąs Maria z-ca przewodniczącego
3. Gibas Stanisława członek
4. Nieckarz Artur członek
5. Zugaj Paweł członek
Budynek bpa Kaczmarka 8
1. Krawczyk Elżbieta przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącej
3. Żądło Mieczysław członek
4. Nowak Sylwia członek
5. Reczyńska Alicja członek
Budynek bpa Kaczmarka 10
1. Miszczyk Maciej przewodniczący
2. Kurpiński Jan z-ca przewodniczącego
3. Wojdan Dariusz członek
4. Surowiec Zbigniew członek
5. Białek Stanisław członek
Budynek bpa Kaczmarka 12
1. Stradomska Danuta przewodniczący
2. Karasiński Józef z-ca przewodniczącego
3. Kita Stanisław członek
4. Faryna Andrzej członek
5. Orłowski Leopold członek
Budynek bpa Kaczmarka 14
1. Witkowski Sławomir przewodniczący
2. Bucki Jan z-ca przewodniczącego
3. Gawior Józef członek
4. Bednarz Wojciech członek
Budynek Karczówkowska 10
1. Kopczyński Adam przewodniczący
2. Chojnecki Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Nowosińska Ewa członek
4. Wrona Bożena członek
5. Chojnecka Stanisława członek
6. Szaruga Kazimierz członek
7. Stępień Edmund członek
8. Chodun Leszek członek
9. Grzywka Henryk członek
Budynek Karczówkowska 12
1. Kaszuba Bronisław przewodniczący
2. Porzucek Zenon z-ca przewodniczącego
3. Dąbek Maria sekretarz
4. Bąk Stefan członek
5. Gola Teresa członek
6. Radomski Lucjan członek
5. Grabosz Jan członek
Budynek Zgoda 7A
1. Judasz Monika przewodniczący
2. Lisik Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Puchała Marek sekretarz
4. Michalec Jerzy członek
Garaże – Chęcińska 24
1. Witkowski Sławomir przewodniczący
2. Adamczyk Marian z-ca przewodniczącego
3. Orłowski Leopold sekretarz

Osiedle Podkarczówka

Budynek Dolomitowa 1
1.Kania Danuta przewodniczący
2.Terczyński Jerzy z-ca przewodniczącego
3.Dębska Lidia członek
4.Szląpek Ewa członek
Budynek Dolomitowa 3
1. Zajączkowska-Juzoń Barbara przewodniczący
2. Krawczyk Adam z-ca przewodniczącej
3. Stęplewski Zdzisław członek
4. Juzoń Roman członek
5. Szałas Paweł członek
Budynek Dolomitowa 5
1. Gliździński Adam przewodniczący
2. Wawrzyk Janina z-ca przewodniczącego
3. Rucińska Elżbieta członek
Budynek Dolomitowa 7
1. Bogacz Jan przewodniczący
2. Borycki Zygmunt z-ca przewodniczącego
3. Pieterwas Jadwiga członek
Budynek Fosforytowa 1
1. Suliga Jan przewodniczący
2. Skubek Robert z-ca przewodniczącego
3. Popiel Stanisław członek
Budynek Fosforytowa 3
1. Górska Teresa przewodniczący
2. Fiałkowska Małgorzta z-ca przewodniczącego
3. Patrzałek Jadwiga członek
Budynek Fosforytowa 5
1. Frycz Czesław przewodniczący
2. Lesińska Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Ptak Kazimierz członek
4. Kuta Grażyna członek
5. Nogaj Rafał członek
Budynek Fosforytowa 7
1. Sopala Zdzisław przewodniczący
2. Skubik Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Radecki Krzysztof członek
Budynek Galenowa 1
1. Krawiec Antoni przewodniczący
2. Łańcucka Jadwiga z-ca przewodniczącego
3. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
4. Piątek Henryk członek
5. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
Budynek Galenowa 2
1. Miller Andrzej przewodniczący
2. Świtakowski Ryszard z-ca przewodniczącego
3. Kręcisz Józef członek
Budynek Galenowa 3
1. Gracyalny Danuta przewodniczący
2. Majta Marian z-ca przewodniczącej
3. Krzemińska Zofia członek
Budynek Galenowa 5
1. Wereszko Jerzy przewodniczący
2. Fijałkowski Zdzisław z-ca przewodniczącego
3. Małek Tadeusz członek
4. Młynarczyk Józef członek
Budynek Galenowa 7
1. Kowalczyk Stanisław przewodniczący
2. Wites Henryk członek
Budynek Galenowa 9
1. Ziołowicz Leszek przewodniczący
2. Orłoś Jerzy z-ca przewodniczącego
3. Pałys Jolanta członek
Budynek Kalcytowa 1
1. Wakat przewodniczący
2. Borowiecka Agnieszka z-ca przewodniczącego
3. Jaroszek-Kruk Ilona członek
Budynek Kalcytowa 3
1. Cieślik Czesław przewodniczący
2. Słoń Aleksander z-ca przewodniczącego
3. Kozłowski Ryszard członek
4. Krzyżyk Bogumiła członek
5. Wroński Stanisław członek
Budynek Kalcytowa 5
1. Cedro Ryszard przewodniczący
2. z-ca przewodniczącego - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
3. Wąchocka Teresa członek
Budynek Kalcytowa 7
1. Wakat przewodniczący
2. Tatarska Regina z-ca przewodniczacego
3. Tatarski Eugenisz członek
Budynek Kalcytowa 9
1. Antoniak Wojciech przewodniczący
2. Dachowska Zofia z-ca przewodniczącego
3. Orłowski Grzegorz członek
Budynek Kruszcowa 1
1. Żołnierczyk Elżbieta przewodniczący
2. Morawska Maria z-ca przewodniczącego
3. członek - nie wyraził zgody na publikację imienia i nazwiska.
Budynek Kruszcowa 3
1. Kaczmarski Andrzej przewodniczący
2. Pasak Piotr z-ca przewodniczącego
3. Korus Stanisław członek
Budynek Kruszcowa 5
1. Wakat przewodniczący
2. Chmiel Przemysław z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
4. Banaś Mirosława członek
5. Wroński Marian członek
Budynek Kruszcowa 7
1. Pietrułowska Stanisława przewodniczący
2. Modrzejewski Marek z-ca przewodniczącego
3. Wlazło Maciej członek
4. Wakat członek
Budynek Kryształowa 8
1. Czerski Zbigniew przewodniczący
2. Ślusarczyk Sabina z-ca przewodniczącego
3. Łapiński Władysław członek
Budynek Kryształowa 10
1. Zasada Władysław przewodniczący
2. Sadza Bogdan z-ca przewodniczącego
3. Sojda Jadwiga członek
Budynek Kryształowa 12
1. Suchenia Maria przewodniczący
2. Barcicki Wiesław z-ca przewodniczącego
3. Krzyszkowski Mieczysław członek
Budynek Kryształowa 14
1. Stradomski Waldemar przewodniczący
2. Węcek Włodzimierz z-ca przewodniczącego
3. Król Stefan członek
Budynek Kryształowa 16
1. Syska Sławomir przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Rolak Marek członek
Budynek Kryształowa 22
1. Zieliński Stanisław przewodniczący
2. Przybylski Jarosław z-ca przewodniczącego
3. Buda Tomasz członek

Osiedle Herby-Skarpa


Budynek 1-go Maja 119
1. Jaguś Grzegorz przewodniczący
2. Korbińska Anna z-ca przewodniczącego
3. Bąk Marcin członek
4. Szafratowicz Jolanta członek
Budynek 1-go Maja 121
1. Kamińska Monika przewodniczący
2. Gorgoń Elżbieta z-ca przewodniczącego
3. Blank Sławomir członek
Budynek 1-go Maja 127
1. Stępień Wiesław przewodniczący
2. Kita Mikołaj z-ca przewodniczącego
3. Bator Ryszard członek
Budynek 1-go Maja 133
1. Makuch Marian przewodniczący
2. Fąfara Kazimiera z-ca przewodniczącego
3. Mokwiński Andrzej członek
Budynek 1-go Maja 139
1. Iwan Danuta przewodniczący
2. Kaczmarek Bogusława z-ca przewodniczącego
3. Jedlińska Łucja członek
Budynek Gliniana 4
1. Reczko Krystyna przewodniczący
2. Marcisz Aleksandra z-ca przewodniczącego
Budynek Gliniana 5
1. Rachwał Adam przewodniczący
2. Kozak Tadeusz z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
Budynek Gliniana 6
1. Majka Kamil przewodniczący
2. Cyga-Czaplicka Marta z-ca przewodniczącego
3. Matysek Kazimierz członek
Budynek Helenówek 3
1. Brzozowski Stanisław przewodniczący
2. Jurkowski Ryszard z-ca przewodniczącego
3. Czechowska Czesława członek
Budynek Helenówek 5
1. Łagan Maria przewodniczący
2. Stępień Stanisław z-ca przewodniczącego
3. Zapała Wojciech członek
Budynek Kasztanowa 6
1. Cedro Wojciech przewodniczący
2. Kulik Jadwiga z-ca przewodniczącego
2. Jankowska Magdalena członek
Budynek Nowy Świat 14A
1. Ułasiewicz Jerzy przewodniczący
2. Danuta Smorzewska z-ca przewodniczącego
3. Dobrowolska Krystyna członek
4. Siewierski Eugeniusz członek
5. Wilkońska Leokodia członek
6. Foder Krystyna członek
Budynek Pawia 7
1. Katra Łukasz przewodniczący
2. Nycz Joanna z-ca przewodniczącego
3. Mężyk Zenon członek
Budynek Piesza 7
1. Wójcik Antoni przewodniczący
2. Klupa Ewa z-ca przewodniczącego
3. Olesiński Franciszek członek
Budynek Strycharska 9
1. Widanka Marek przewodniczący
2. Hyb Marian z-ca przewodniczącego
3. Kubicki Marian członek
Budynek Strycharska 15
1. Kasperek Waldemar przewodniczący
2. Tomczyk Leon z-ca przewodniczącego
3. Długosz Anna członek
4. Molenda Edward członek
5. Boroń Ewa członek
Budynek Szczygla 1
1. Kargulewicz Stanisław przewodniczący
2. Łukasiewicz Stanisław członek
3. Świtoń Stanisława członek
Budynek Szczygla 3
1. Baran Józef przewodniczący
2. Lech Barbara z-ca przewodniczącego
3. Kątny Marek członek
Budynek Szczygla 7
1. Gwizd-Zapała Hanka przewodniczący
2. Łukawska Helena z-ca przewodniczącego
3. Mraz Teresa członek
Budynek Skrzetlewska 29
1. Korcipa Zygmunt przewodniczący
2. Połowniak Maria z-ca przewodniczącego
3. Grzelec Ryszard członek
4. Gajewski Leszek członek
Bud. Piekoszów, ul. Czarnowska 1
1. Janiszewski Paweł przewodniczący
2. Szymonek Andrzej z-ca przewodniczącego
3. Uzarowicz-Jakubowska Ewa członek
Bud. Mniów , ul. Centralna 8
1. Wakat przewodniczący
2. Wakat z-ca przewodniczącego
3. Wakat członek
do góry
E-lokator


Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

nowe zasady gospodarowania odpadami

niedlaczadu

Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02Pogoda Kielce z serwisu
 o nas | kontakt | mapa serwisu