Regulaminy


1. Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników mieszkań


2. Zasady wykonywania remontów w lokalach mieszkalnych administrowanych przez RSM "ARMATURY" w Kielcach


3. Regulamin używania lokali mieszkalnych i porządku domowego w RSM "Armatury"


4. Regulamin udostepnienia informacji członkom Spółdzielni oraz publikacji informacji na stronie internetowej


5. Regulamin korzystania z parkingów osiedlowych w RSM "Armatury"


6. Regulamin monitoringu wizyjnego w RSM "Armatury"


7. Zasady udzielania informacji o lokalu w RSM "Armatury" w Kielcach

> Upoważnienie do załatwiania spraw bieżących związanych z lokalem

> Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

> Upoważnienie do udzielania informacji telefonicznie

> Odwołanie udzielonego upoważnienia (pełnomocnictwa)

> Wniosek o udostępnianie informacji dotyczących lokalu

> Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych8. Zasady montażu klimatyzatorów w zasobach mieszkalnych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" w Kielcach


9. Regulamin Akcji Letniej organizowanej przez Osiedlowe Kluby Kultury Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" w Kielcach


E-lokator

iMieszkaniec.pl


Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku

niedlaczadu


Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby-Skarpa
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02


 o nas | kontakt | mapa serwisu