Regulaminy


1. Regulamin obowiązków Spółdzielni i użytkowników mieszkań


2. Zasady rozliczeń finansowych (w tym rozliczeń ciepła i wody) RSM "Armatury" w Kielcach z tyt. używania lokali


3. Zasady doręczenia korespondencji obowiązujące
w RSM "Armatury" w Kielcach4. Zasady wykonywania remontów w lokalach mieszkalnych administrowanych przez RSM "ARMATURY" w Kielcach


5. Regulamin używania lokali mieszkalnych i porządku domowego w RSM "Armatury"


6. Regulamin udostepnienia informacji członkom Spółdzielni oraz publikacji informacji na stronie internetowej

> Załącznik nr 3


7. Regulamin korzystania z parkingów osiedlowych w RSM "Armatury"


8. Regulamin monitoringu wizyjnego w RSM "Armatury"


9. Zasady udzielania informacji o lokalu w RSM "Armatury" w Kielcach

> Upoważnienie do załatwiania spraw bieżących związanych z lokalem

> Upoważnienie do załatwiania spraw związanych z przyznaniem dodatku mieszkaniowego

> Upoważnienie do udzielania informacji telefonicznie

> Odwołanie udzielonego upoważnienia (pełnomocnictwa)

> Wniosek o udostępnianie informacji dotyczących lokalu

> Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych10. Zasady montażu klimatyzatorów w zasobach mieszkalnych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" w Kielcach


11. Zasady gospodarowania i używania pomieszczeń dodatkowych na cele mieszkaniowe w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury"
w Kielcach


> Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy najmu pomieszczeń dodatkowych służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

> Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy pomieszczenia dodatkowego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, będącego przedmiotem najmu

> Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy pomieszczenia dodatkowego służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, będącego przedmiotem najmu12. Regulamin Nieobozowych Akcji Zimowych i Letnich organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury RSM "Armatury" w Kielcach

> Klub Osiedlowy "Witeź" - załączniki
> Klub Osiedlowy "Mrówka" - załączniki
> Klub Osiedlowy "Amonit" - załączniki


13. Zasady montażu panelii fotowoltaicznych na balkonach w zasobach
RSM "Armatury" w Kielcach
E-lokator

iMieszkaniec.pl


Harmonogram odbioru odpadów w 2019 roku


niedlaczadu


Biuro Zarządu RSM Armatury

Adres: ul. Karczówkowska 3
25-019 Kielce

Tel. 41 361-45-11 Centrala
Fax. 41 361-43-79

e-mail: sekretariat@rsmarmatury.pl
e-mail: ankieta@rsmarmatury.pl
e-mail: wnioski@rsmarmatury.pl

ADMINISTRACJE OSIEDLI

Administracja Osiedla Chęcińskie
ul. Chęcińska 1
Tel. 41 361-37-67
Tel. kom. 513-756-683

Administracja Osiedla Jagiellońskie
ul. Różana 5
Tel. 41 345-53-30
Tel. kom. 513-756-693

Administracja Osiedla Podkarczówka
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 345-41-42

Administracja Osiedla Herby
ul. Strycharska 4
Tel. 41 366-17-45


KLUBY OSIEDLOWE

Klub Witeź
ul. Karczówkowska 20
Tel. 41 34-552-37

Klub Amonit
ul. Kryształowa 4
Tel. 41 366-28-85

Klub Mrówka
ul. Karczówkowska 10
tel. 41 361-51-02


 o nas | kontakt | mapa serwisu